Garis Panduan Kertas Kerja Penuh

 1. Jumlah muka surat kertas kerja penuh tidak melebihi 8 muka surat termasuk bibliografi
 2. Saiz Kertas mesti format A4 (21 x 29.7 cm).
 3. Margin mesti 1 inci (kira-kira 2.54 cm).
 4. Rujukan, grafik, jadual semua dikira dalam jumlah halaman.
 5. Jenis Font yang digunakan ialah Arial.
 6. Saiz font kertas kerja ialah 10 point (kecuali tajuk kertas kerja adalah 12 point)
 7. Tajuk kertas kerja BERHURUF BESAR (saiz font 12)
 8. Baris kosong harus dibiarkan selepas tajuk. Selepas tajuk, nama penulis, gabungan dan e-mel perlu disediakan.
 9. Kertas penuh hendaklah termasuk abstrak.
 10. Panjang maksimum abstrak 300 patah perkataan.
 11. Jadual dan rajah hendaklah berpusat (centered) dan tidak melebihi jidar halaman diberikan.
 12. Saiz font jadual dan rajah boleh dikurangkan kepada 7 pt.
 13. Tajuk jadual perlu berada di atas jadual. Sementara tajuk rajah adalah dibawah rajah.  
 14. Rujukan dan petikan dalam teks perlu menggunakan  format APA.
 15. JANGAN masukkan NOMBOR PAGE
 16. JANGAN masukkan NOTA KAKI

MUAT TURUN TEMPLATE:

a. Templat Kertas Kerja
b. Templat Pembentangan


PERHATIAN:

*Sila emel kertas kerja penuh kepada jpipk@ipda.edu.my dalam format MS Word